fbpx

תעודה גמולוגית

לפני רכישת יהלום יש לעקוב אחר מהלך התיעוד שלו, המוכיח שעבר בדיקה מקצועית בלתי משוחדת, ולהצטייד ב“תעודת יהלום" (המכונה גם ”תעודה גמולוגית“). תעודת היהלום מופקת על ידי צוות גמולוגים לאחר בחינה מקצועית לקביעת ערכו של היהלום, מדידת מידותיו ובדיקת תכונותיו במיקרוסקופ ובכלים מקצועיים אחרים. הדוח המלא כולל ניתוח של המידות, ניקיון, צבע, גימור, סימטריה ומאפיינים אחרים של היהלום. רבים מדוחות היהלומים העגולים כוללים גם את דירוג הליטוש.

אנו עובדים עם המכונים הבאים: EG, AIG , IGL, GIA